Sejarah IT

Bagaimana Perkembangan Teknologi di dalam peredaran Agama Islam ?

Islam pernah meraih masa kejayaan yang sangat-sangat gemilang. Masa kejayaan itu disebut dengan islamic golden age. Sebab terbesar kemajuan islam saat itu adalah sains dan teknologi. Kita dapat menyebut nama-nama seperti al-Khawarizmi, ar-Razi, al-Biruni, al-Farabi, Umar Khayyam, dan masih banyak lagi sebagai pioner muslim sains dan teknologi terdepan. Kemajuan dalam bidang sains dan teknologi didukung […]
  • 7 min read
  • May 20, 2020